Płatność

BOLMA Maciej Błaż
Kamionka Mała 192,
34-602 Laskowa

BS Limanowa
32 8804 0000 0000 0026 2440 0001